Lakse-fiske Kongsmoelva

Kongsmoen gård tilbyr fiske etter laks og ørret i Kongsmoelva.

Bestanden av laks og spesielt ørret har vært svært god de siste årene, og sjansene for å få fisk på kroken er stor hvis forholdene er gode.

Kongsmoelva er ei forholdsvis lita elva og er avhengig av regn for å få god vassføring i øvre del slik at fisken går. Nedre del reguleres av flo og fjære, her er det mulighet for napp selv om solen skinner.

Fine stryk nedover fra Kongsmofossen mot kulpen Saghøla (bilde nedenfor)

Godt egnet for markfiske.Ikke tillatt med sluk i dette området.

På dette strekket t.o.m fossen nedenfor (som ikke vises på bildet) selges det kun 4 kort pr.dag

300 kr for døgnkort.

Ørret på rundt 3 kg tatt 2016.

Bilde tatt fra brua. Kortene for øvre del starter nederst på fossen.

Kulp ovenfor brua er med på kort for øvre del. Fint med mark, sluk og flue.

Laks på 8 kg tatt i 2013.

I nedre del starter ørretfisket og laksefisket 20.Juni og ut August. 150 kr for døgnkort. Her er det plass til mange fiskere.

Øvre del er åpent 15 Juli til 15 August, for både laks og ørret. 300 kr for døgnkort (maks 4 kort pr.døgn) Fine muligheter for å sette opp telt/lavvo

Årets kvoter er 2 laks og 2 ørret pr.dag.

Ring på tlf 90124844 (Stein Erik) for å bestille årets fiske.